PL | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

The Museum of Burgeois Art

The Town Hall                                     Ticket : 

WED - SAT        10 a.m. - 5 p.m.

SUN                   10 a.m. - 6 p.m.

                 from 7zł

                 to 20zł

   Permanent exhibitions admission free

phone  (71) 347-16-90

OD WYSZEHRADU DO WYSZEHRADU

 

od
2018-11-06
do
2018-11-18

Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką

Otwarcie 6 listopada, godz. 17.00, Stary Ratusz

 

 

Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką, począwszy od średniowiecznych zjazdów władców Polski (Kazimierza Wielkiego), Czech (Jana Luksemburczyka) i Węgier (Karola Andegaweńskiego) w Wyszehradzie w 1335 r. i 1338/1339 r., a skończywszy na współczesnym spotkaniu prezydentów Polski (Lecha Wałęsy) i Czechosłowacji (Václava Havla) oraz premiera Węgier (Józsefa Antalla) w Wyszehradzie, w lutym 1991 r., na którym podpisana została Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej. Deklaracja ta zapoczątkowała współpracę Państw Wyszehradzkich. Wystawa przypomina wydarzenia historyczne i społeczne wspólne dla Państw Wyszehradzkich
Wystawa składa się z 21 plansz i opiera się głównie na archiwaliach zgromadzonych w archiwach czeskich, polskich, węgierskich i słowackich. Wykorzystano również obiekty znajdujące się w muzeach, bibliotekach oraz innych instytucjach kultury i nauki. Pokazuje ona unikatowe, często wcześniej nieznane archiwalia, insygnia, dokumenty, zabytki kultury materialnej i piśmienniczej, które ujrzały światło dzienne przy okazji kwerendy związanej z przygotowaniem ekspozycji. Prezentacja doprowadzona jest aż do czasu upadku komunizmu.

Prezentowane w ramach wystawy teksty zostały przygotowane w pięciu wersjach językowych: angielskiej, czeskiej, polskiej, węgierskiej oraz słowackiej.

Organizatorami wystawy są: Stowarzyszenie Archiwistów Czeskich - Česká archivní společnost (ČAS), Węgierskie Towarzystwo Archiwalne - Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE), Węgierskie Archiwa Państwowe -  Magyar Nemzeti Levéltár, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Polskie Towarzystwo Archiwalne (PeTeA) oraz Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich - Spoločnosť slovenských archivárov.

Patronat nad wystawą objęły: Sejm RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, Czeskie Centrum w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, Instytut Słowacki w Warszawie oraz Węgierski Instytut Kultury w Warszawie.

Przygotowanie ekspozycji było współfinansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF).

Aktualności

OD WYSZEHRADU DO WYSZEHRADU

 

od
2018-11-06
do
2018-11-18

Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką

Otwarcie 6 listopada, godz. 17.00, Stary Ratusz

 

FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY

Wildlife Photographer of the Year

od
2018-10-26
do
2018-12-06

Wystawę tworzy 70 zdjęć, wybranych z wystaw będących wynikiem konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year w latach 2002 - 16.

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Stary Ratusz

otwarcie - 26.10.18, godz.18.00

wystawa czynna do 6.12.2018